מרכז רחובות

מרכז הפלטפורמה הוא בית לצעירים ברחובות (גילאי 18-35)

המשמש גורם מקצועי, מומחה, עדכני ודינמי לצעירי רחובות, למימוש הפוטנציאל האישי והמקצועי, ושילובם המוצלח בקהילה, בחברה ובהנהגה הישראלית.

בעלי תפקידים

ערן נעים

רכזת משתתפים “תופסים כיוון” – [email protected]

אורלי הלל

מנהלת מרכז צעירים – [email protected]

עמותת בוגרי שלדג

עמותת יוצאי שלדג הוקמה בשנת 2001 על-ידי בוגרי היחידה וחברים בה יוצאי היחידה מיום הקמתה ועד היום.

מטרת העל של העמותה הינה: ״שמירה על מדורת השבט״ כאשר תחת מטרת על זו אנו פועלים במגוון רב של תכניות המופעלות ע״י חברי העמותה: יצירת רשת חברתית, הנחלת מורשת היחידה לדורות הבאים, הגברת המוטיבציה לשירות משמעותי בצה״ל, סיוע ותמיכה לחברי העמותה והתאגדות של יוצאי היחידה לפעילות ערכית ומשמעותית כאזרחים למען החברה הישראלית.

בעלי תפקידים

ליאור שיבק

מנכ”לית משותפת עמותת יוצאי שלדג – [email protected]

ניר גנות

רכזת מתנדבים “תופסים כיוון” –
[email protected]