מרכז חורה

מרכזי צעירים הם תכנית אסטרטגית מערכתית המבקשת להעמיד את נושא הצעירים על סדר היום הלאומי ולגבש מענה כולל, מוסדר ומקיף לצורכי צעירים ביישובים שבהם הם חיים. שם התכנית, "מרכזי צעירים", מבטא את השאיפה לשים את הצעירים במרכז תשומת הלב וכן את מיקומו הארגוני, הגאוגרפי והעקרוני של התחום במערך המוניציפלי .
מרכז הצעירים בחורה נתמך על ידי המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והמשרד לשוויון חברתי .
מועצת חורה לקחה על עצמה מתוך אחריות לקדם ולטפח את אוכלוסיית הצעירים גילאי 18 -40 ולכן הוקם מרכז צעירים המהווה מרחב למימוש פוטנציאל של כל צעיר בישוב.

בעלי תפקידים

סולימן אבו סבית

רכז משתתפים – p.hura@e4e.org.il

מוניר אלחויטי

מנהל מרכז צעירים –alhoiti33@gmail.com

חני הנדל

רכזת משתתפים – v.hura@e4e.org.il

רננה קריסטל

נציגת קיבוץ חצרים –renanuna@gmail.com

להרשמה

    להתנדבות