מרכז רחובות

מרכז הפלטפורמה הוא בית לצעירים ברחובות (גילאי 18-35)

המשמש גורם מקצועי, מומחה, עדכני ודינמי לצעירי רחובות, למימוש הפוטנציאל האישי והמקצועי, ושילובם המוצלח בקהילה, בחברה ובהנהגה הישראלית.

בעלי תפקידים

דורית פורן שטרן

רכזת משתתפים “תופסים כיוון” – dorit@haplatforma.org.il

אורלי הלל

מנהלת מרכז צעירים – orli@atidimcenter.co.il

לוסי קליינרמן

רכזת משתתפים “תופסים כיוון”

lucy@atidimcenter.co.il

להרשמה

עמותת בוגרי שלדג

עמותת יוצאי שלדג הוקמה בשנת 2001 על-ידי בוגרי היחידה וחברים בה יוצאי היחידה מיום הקמתה ועד היום.

מטרת העל של העמותה הינה: ״שמירה על מדורת השבט״ כאשר תחת מטרת על זו אנו פועלים במגוון רב של תכניות המופעלות ע״י חברי העמותה: יצירת רשת חברתית, הנחלת מורשת היחידה לדורות הבאים, הגברת המוטיבציה לשירות משמעותי בצה״ל, סיוע ותמיכה לחברי העמותה והתאגדות של יוצאי היחידה לפעילות ערכית ומשמעותית כאזרחים למען החברה הישראלית.

בעלי תפקידים

שני דגן אטיאס

רכזת מתנדבים “תופסים כיוון” –
taasuka.shaldag@gmail.com

להתנדבות