מרכז קרית גת

מרכז צעירים ״תנופה״ קרית גת הוקם על ידי ראש העיר אבירם דהרי לקידום אוכלוסיית הצעירים בעיר. מרכז תנופה המוביל את תחום הצעירים בקריית-גת נותן מענה מקצועי בתחומי השכלה גבוהה, תעסוקה ומעורבות חברתית, תוך מיתוגה כעיר אטרקטיבית לצעירים. המרכז מהווה מרחב מזמין המאפשר אינטראקציה חברתית, מקור ללמידה המעודד צעירים למצוינות אקדמית תוך שוויון הזדמנויות ומענה ייחודי לאוכלוסיות שונות. המרכז מהווה פלטפורמה ליצירת קהילות צעירות אכפתיות, הלוקחות יוזמה, עוזרות לעצמן, מודעות לסביבתן, רוצות לשנות, ולעזור. צעירים אקטיביים אלה יבנו את חייהם בקרית גת המהווה נדבך חשוב בנגב.

בעלי תפקידים

רחלי שמאייב

רכזת משתתפים “תופסים כיוון” – Rachelitnuffa@gmail.com

אודליה סבג

מנהלת מרכז צעירים –
tnuffakg@gmail.com

להרשמה

עמותת דובדבן

עמותת דובדבן הוקמה בשנת 1992 ע”י מר אורי הירשמן, אביו של סרן דורון הירשמן ז”ל והחל משנת 2010 היא מובלת ומנוהלת ע”י בוגרי היחידה. עמותת דובדבן פועלת להנצחת מורשת יחידת דובדבן ונופליה ולקידום חייליה ובוגריה עבור עשיה משמעותית בחברה הישראלית. העמותה מקיימת מגוון רחב של פרויקטים לליווי בוגרי היחידה בכניסה לחייהם האזרחיים וחרטה על דגלה כמטרה לעזור לבוגרי היחידה להיות אזרחים מובילים בחברה הישראלית תוך שילובם במגוון הפרויקטים החברתיים של העמותה.

בעלי תפקידים

אמיר מס

מנכ”ל עמותת דובדבן –
amir.mass@217.co.il

אוריה שרעבי

רכז מתנדבים “תופסים כיוון” –
uriya0808@gmail.com

להתנדבות