מרכז מגדל העמק

מרכז הצעירים

בעלי תפקידים

מריאנה גבלין

רכזת פיתוח קריירה והכשר מקצועית –  marianaghon@gmail.com

ליאורה אדרי

מנהלת מרכז צעירים – honenushi@gmail.com

להרשמה

עמותת בוגרי שלדג

עמותת יוצאי שלדג הוקמה בשנת 2001 על-ידי בוגרי היחידה וחברים בה יוצאי היחידה מיום הקמתה ועד היום.

מטרת העל של העמותה הינה: ״שמירה על מדורת השבט״ כאשר תחת מטרת על זו אנו פועלים במגוון רב של תכניות המופעלות ע״י חברי העמותה: יצירת רשת חברתית, הנחלת מורשת היחידה לדורות הבאים, הגברת המוטיבציה לשירות משמעותי בצה״ל, סיוע ותמיכה לחברי העמותה והתאגדות של יוצאי היחידה לפעילות ערכית ומשמעותית כאזרחים למען החברה הישראלית.

בעלי תפקידים

נמרוד ליטמן

רכז מתנדבים “תופסים כיוון” –

tofsimkivun.migdal@shaldag.org.il

להתנדבות