מרכז טירת הכרמל

מרכז הצעירים הון אנושי טירת כרמל פועל למעלה מעשור לליווי צעירים בבניית עתידם.

המרכז מתמקד בפיתוח קריירה – השכלה גבוהה, הכשרה מקצועית, תעסוקה; ובפיתוח קהילה אורבנית.

אבני היסוד עליהן מושתתת פעילות המרכז הן התחדשות ושינוי, למידה מתמדת של הצוות, שיתופי פעולה תלת-מגזריים, חשיבה אסטרטגית יישובית, חדשנות ומקצועיות בהטמעת תכניות, יזמות קהילתית.

בעלי תפקידים

אורטל אמדו שור

רכזת משתתפים “תופסים כיוון” – academytc7@gmail.com

רינת לפידות

מנהלת מרכז צעירים – rinat@tirat-carmel.muni.il

להרשמה

עמותת בוגרי שלדג

עמותת יוצאי שלדג הוקמה בשנת 2001 על-ידי בוגרי היחידה וחברים בה יוצאי היחידה מיום הקמתה ועד היום.

מטרת העל של העמותה הינה: ״שמירה על מדורת השבט״ כאשר תחת מטרת על זו אנו פועלים במגוון רב של תכניות המופעלות ע״י חברי העמותה: יצירת רשת חברתית, הנחלת מורשת היחידה לדורות הבאים, הגברת המוטיבציה לשירות משמעותי בצה״ל, סיוע ותמיכה לחברי העמותה והתאגדות של יוצאי היחידה לפעילות ערכית ומשמעותית כאזרחים למען החברה הישראלית.

בעלי תפקידים

ליאור שיבק

מנכ”לית משותפת עמותת יוצאי שלדג – lior@shaldag.org.il

יסמין שפירא פופלבסקי

רכזת מתנדבים “תופסים כיוון” –
tofsimkivun.tc@shaldag.org.il

להתנדבות