מרכז חדרה

טורבינה מרכז הצעירים הינו יחידה ייחודית, שתפקידה שירות וסיוע לכל צעירי העיר חדרה מגילאי 18-35 בתחומי תעסוקה, השכלה ומעורבות חברתית.

המרכז הינו בית פתוח ושוקק חיים, מרחב הזדמנויות המאפשר הגשמה עצמית, מוביל ומקדם את אוכלוסיית הצעירים בעיר לעבר תחושת שייכות, מעורבות ואחריות לעיר חדרה. אנחנו רואים בצעירי חדרה פורצי דרך, יוזמים, מובילים ומשפיעים על מציאות חייהם, האישית, הקהילתית והעירונית.

בעלי תפקידים

מורן דורון

רכזת משתתפים "תופסים כיוון" – moran.d@bthere.org.il

לירן הרניק

רכזת מתנדבים –
LIrloorit@gmail.com

הדר מרום

מנהלת מרכז צעירים – hadarm@bthere.org.il

להרשמה

להתנדבות