מרכז בת-ים

מרכז צעירים בת ים

מרכז הצעירים בתיה בבת ים מהווה מרחב לפיתוח אישי בתחומים שונים, כדוגמת: השכלה, קריירה, מעורבות חברתית, יזמות, מיצוי זכויות ועוד, והן מרחב לחיי קהילה ולשיפור החיים ביישוב. זאת, על-ידי פיתוח מענים וכלים אפקטיביים, הפעלת תכניות ומתן שירותים בתחומים אלו. מרכז הצעירים פועל בשיתוף יזמים חברתיים וגורמים עירוניים ומטרתו לפתח את צעירי העיר וליצור זיקה לעיר בת ים

בעלי תפקידים

נופר בלום

רכזת משתתפים –

n.lalum3@gmail.com

רינת גבאי

מנהלת מרכז צעירים –

rinatgabay25@gmail.com

להרשמה

עמותת בוגרי 8200

פועלת במטרה לשמר את מורשת יחידה 8200, לתמוך בקהילת בוגרות ובוגרי היחידה בחייהם האזרחיים וכך לרתום את רשת הבוגרים לטובת החברה הישראלית והציבור הרחב.  העמותה מובילה פעילויות רבות לקידום יזמות טכנולוגית בכלל ויזמות חברתית, קידום אוכלוסיות מיעוטים ונשים בעולמות הטכנולוגיים וקידום חינוך טכנולוגי בפריפריה. העמותה מהווה מצע לבוגרים לקידום יוזמות חברתיות, במטרה להשתמש בידע ובניסיון שנרכשו במהלך השירות הצבאי כדי להיטיב עם החברה הישראלית על גווניה השונים

בעלי תפקידים

אליענה דן

מנכ”לית עמותת בוגרי 8200 – elianad@8200.org.il

מירב חורש

רכזת מתנדבים “תופסים כיוון” – meiravh@8200.org.il

להתנדבות

עמותת בוגרי יחידת אגוז

עמותת הסיירת הצפונית הוקמה לאחר מלחמת יום הכיפור, מורכבת מבוגרי היחידה והמשפחות השכולות. מטרות העמותה הן טיפוח היחידה, לוחמיה ובוגריה, והנצחת חללי היחידה. כיום חברי העמותה פועלים בהתנדבות על פי כישוריהם ובזמנם הפרטי במגוון תחומי הפעילות של העמותה.